PREINKUBACJA

PREINKUBACJA

Doradztwo i pomoc, udostępnienie powierzchni

USŁUGI PROINNOWACYJNE

USŁUGI PROINNOWACYJNE

Dostęp do specjalistycznych laboratoriów

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

Dzierżawa lokalu, udostępnienie sieci

CEL

Podstawowym celem FUNDACJI jest szerzenie idei innowacyjności i przedsiębiorczości – po prostu Rozwój Społeczeństwa Innowacyjnego. Oznacza to przede wszystkim wspieranie inicjatyw gospodarczych i społeczno-gospodarczych, w tym inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej i technologicznej.

Czytaj więcej ->

OFERTA

Preinkubacja

 • Samodzielne prowadzenie biznesu
 • Ograniczenie ryzyka startowego w prowadzonej działalności
 • Możliwe jest rozpoczęcie działalności „na próbę” i prowadzenie jej do czasu osiągnięcia stabilnego, powtarzalnego przychodu

 

Usługi proinnowacyjne

 • Dostęp do specjalistycznych laboratoriów PNT
 • Doradztwo i pomoc w ubieganiu się o środki finansowe w ramach projektów europejskich, instytucji finansowych
 • Udostępnienie powierzchni wspólnej np. w celach wystawowych, promocyjnych itp.

Usługi specjalistyczne

 • Usługi księgowe (prowadzenie ksiąg, rozliczenia ZUS, rozliczenia podatkowe, itp.)
 • Usługi prawne, ubezpieczeniowe
 • Doradztwo i pomoc w działaniach promocyjnych Beneficjenta PNT

Usługi administracyjne i biurowe

 • Dzierżawa lokalu biurowego lub warsztatowego
 • Udostępnienie sieci internetowej, konta internetowego, linii telefonicznej, sprzętu informatycznego i oprogramowania
 • Usługi biurowe (korespondencja, kserograf, goniec itp.)
 • Wynajem powierzchni do celów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych

Parki Naukowe, Technologiczne i Przemysłowe GENEZA S.A.®
42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 48
tel. +48 601 452 444
Email: prezes@geneza.com.pl

Scroll to top