PREINKUBACJA

PREINKUBACJA

Doradztwo i pomoc, udostępnienie powierzchni

USŁUGI PROINNOWACYJNE

USŁUGI PROINNOWACYJNE

Dostęp do specjalistycznych laboratoriów

USŁUGI  SPECJALISTYCZNE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

Dzierżawa lokalu, udostępnienie sieci

czwartek, maj 30, 2024

Program

PROGRAM PREINKUBACJI „StartUp Ekonomy” PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY skupia podmioty zainteresowane rozwojem własnych, nowatorskich przedsięwzięć, zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorców. W ramach Programu Preinkubacji PARK użycza osobowość prawną, dając możliwość prowadzenia własnego ZAKŁADU, udziela porad oraz dostarcza informacji na temat pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć o innowacyjnym charakterze.

PARK wspiera także osoby pozostające bez pracy, a mające ciekawe pomysły na własny biznes. Działającym w strukturze organizacyjnej PARKU przedsiębiorcom, prowadzącym samodzielne ZAKŁADY, jest stwarzana możliwość poznania nowatorskiego sposobu prowadzenia biznesu, jakim jest StartUp Economy oraz udzielane są wskazówki dotyczące zastosowania tej metodyki zarządzania w ich działalności. SUE to holistyczne podejście do prowadzenia przedsięwzięć. Jest ono połączeniem nowoczesnych praktyk biznesowo-organizacyjnych z nowoczesnymi praktykami rozwoju osobistego i emocjonalnego.

Działając zgodne z założeniami SUE, PARK umożliwia pre- inkubowanym przedsiębiorcom samodzielne prowadzenie biznesu jako ZAKŁADY działające w PARKU, co pozwoli dostosować się im do post-kryzysowej rzeczywistości rynkowej, ograniczenie ryzyka startowego w prowadzonej działalności.

Możliwe jest nawet rozpoczęcie działalności „na próbę” i prowadzenie jej do czasu osiągnięcia stabilnego, powtarzalnego  przychodu.

Oferta jest kierowana do osób kreatywnych i otwartych na nowe rozwiązania, myślących o własnym biznesie, szczególnie do studentów i pracowników naukowych Śląskich uczelni, którzy będą mogli wykorzystać dorobek naukowy swoich uczelni, wdrożenie opatentowanych rozwiązań do bezpośredniego zastosowania w działalności gospodarczej.

Pre- inkubowanym Przedsiębiorcom zostaje stworzona możliwość realizowania swoich pomysłów, bez zbędnej biurokracji, ograniczając ryzyko popełnienia błędów, które mogą być w konsekwencji przyczyną bankructwa, a to wszystko za jedyne kilkaset złotych miesięcznie.

Po zaprzestaniu działania w ramach PARKU, przedsiębiorca może nadal w przyszłości skorzystać ze zniżek przewidzianych dla przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność.

Warto skorzystać z oferty PARKU, jeżeli:

  • Przyszły Przedsiębiorca ma ciekawy pomysł, jednak nie mając doświadczenia ma problem z rozpoczęciem jego realizacji.
  • Student sam bądź z pracownikiem naukowym uczelni chce wykorzystać dorobek naukowy swojej uczelni i wdrożyć, często już opatentowane rozwiązanie, do bezpośredniego zastosowania w działalności gospodarczej.
  • Przyszły przedsiębiorca chce ograniczyć ryzyko startowe w planowanej działalności.
  • Przyszły przedsiębiorca chce rozpocząć działalność gospodarczą „na próbę” i prowadzić ją dla przeprowadzenia jednej lub kilku transakcji, co nie wyklucza jej prowadzenie w PARKU do czasu osiągnięcia stabilnego, powtarzalnego  przychodu.


Można również skorzystać z oferty PARKU gdy:

  • Pracodawca wymaga od pracownika założenia działalności gospodarczej, można tego uniknąć uruchamiając ZAKŁAD w PARKU i rozliczać się z Pracodawcą wystawiając faktury z PARKU.
  • Pracodawca chce zatrudniać pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych, wtedy ułatwiamy to Jego pracownikom.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji na temat programu pre- inkubacji w Parku Naukowo-Technologicznym BORUSZOWICE zapraszamy do kontaktu.

Parki Naukowe, Technologiczne i Przemysłowe GENEZA S.A.®
42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 48
tel. +48 601 452 444
Email: prezes@geneza.com.pl

Scroll to top